Aktualne

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Berlinie

Prawda jest przestrogą dla potomnych i nie może być nigdy zapomniana – takimi słowami zwracał się do wiernych ks. Marek Kędzierski – proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie podczas dwudniowych uroczystości upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W kruchcie Bazyliki św. Jana Chrzciciela 24 czarno-białe obrazy wystawy Intelligenzaktion przedstawiały eksterminację polskiej elity na Górnym Śląsku. W murach kościoła zabrzmiała Rapsodia Drugowojenna w wykonaniu Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego. Wierni modlili się w intencji ofiar.

WYSTAWA INTELLIGENZAKTION

Po wieczornej mszy św. 14 września 2019 roku Piotr Golema – Konsul Generalny RP w Berlinie otworzył w kruchcie Bazyliki św. Jana Chrzciciela wystawę Inteligenzaktion. Niemiecka akcja przeciwko polskiej inteligencji. Górny Śląsk – Rejencja Katowicka 1939-1940r.

Dr Andrzej Krzystyniak – politolog, historyk, założyciel fundacji „Ślązacy.pl”, inicjator wystawy mówił o potrzebie ocalenia od zapomnienia ofiar niemieckiego ludobójstwa w pierwszych miesiącach wojny.

Łukasz Kobiela – twórca wielu wystaw i publikacji o tematyce historycznej, autor wystawy Intelligenzaktion w swojej prezentacji przedstawił dramatyczne losy osób, które znalazły się na listach przygotowanych przez SS przed wkroczeniem do Polski. Sonderfahndungsbuch – Polen – Specjalna Księga Polaków Ściganych Listem Gończym zawierała nazwiska: duchownych, nauczycieli, przedstawicieli ziemiaństwa, wolnych zawodów, działaczy społecznych i politycznych, emerytowanych wojskowych i powstańców śląskich. Wiele tysięcy ludzi aresztowano, katowano, rozstrzelano lub wywieziono do obozów koncentracyjnych, gdzie przeżyło niewielu.

Tę akcję ludobójstwa skierowaną przeciwko polskiej elicie na terenie ziem polskich włączonych do III Rzeszy nazwano Intelligenzaktion. Na terenie Generalnej Gubernii była to akcja AB (Ausserordentliche Befridungsaktion – Akcja Pacyfikacyjna).

Wystawa przygotowana przez Łukasza Kobielę dotyczy akcji na Górnym Śląsku między wrześniem 1939 r. a kwietniem 1940 r.

24 tablice przedstawiają biogramy ofiar oraz obrazy 3 obozów koncentracyjnych: Dachau, Auschwitz i Mauthausen-Gusen, do których byli kierowani aresztowani.

Przed planszami w kruchcie Bazyliki gromadzili się licznie zwiedzający, poruszeni tematyką – często nieznanymi dla nich faktami.

Ambasador Polski w Niemczech – prof. Andrzej Pzyłębski wraz z Małżonką odwiedzili wystawę w niedzielę i mieli okazję spotkać się z inicjatorem wystawy dr. Andrzejem Krzystyniakiem i autorem wystawy Łukaszem Kobielą.

Wystawa prezentowana w języku polskim była też dostępna po niemiecku i angielsku.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert