AktualneSpecials

Przedstawiciele Instytutu Myśli Schumana w Berlinie

Prezes Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak oraz wiceprezes Ryszard Krzyżkowski przyjechali do Berlina. W rozmowie z „Polakiem w Niemczech“ prof. Krysiak poinformował, że celem wizyty było przygotowanie cyklu spotkań, konferencji oraz paneli dyskusyjnych w duchu myśli Roberta Schumana.

Jak nas poinformowali przedstawiciele instytutu, w Berlinie spotkali się m.in. z przedstawicielami Polskiej Misji Katolickiej. „Główne cele przyjazdu, to przygotowania wydarzeń dotyczących promowania myśli sługi bożego Roberta Schumana, a w szczególności jego metody praktycznego stosowania tej idei i jej wdrażania, czyli powrotu Europy do korzeni chrześcijańskich – powiedział nam profesor Krysiak i dodał – spotkaliśmy się z parafią polską w Berlinie, przede wszystkim z księdzem proboszczem w celu przygotowania na maj przyszłego roku cyklu spotkań pod hasłem nowenny. Podczas tych spotkań będą zorganizowane zarówno modlitwy jak i różne prelekcje na temat osobowości ducha Schumana. Chcemy przybliżyć metody działania Schumana i jego sposobu wdrażania nauki społecznej kościoła do codziennego życia“. Jak się dowiedzieliśmy przyszłoroczne spotkania będą się najprawdopodobniej odbywać w cyklu nowenny, czyli w cyklu dziewięciu dni, w których będziemy się modlili, a także będziemy dyskutowali na temat tego, jak Schuman proponuje wdrażanie idei chrześcijańskich w szczególności przez wyznawców religii chrześcijańskich.

Potrzebna nam jest w życiu nauka kościoła
W rozmowie z „Polakiem z Niemczech“ profesor Krysiak powiedział, że to właśnie Robert Schuman stanowi pewien wzorzec, który nam pokazuje jak wdrażać wartości chrześcijańskie w szczególności, jeśli chodzi o naukę społeczną kościoła, o której pisali papieże Leon XII i Jan Paweł II. Chcemy dyskutować jak wdrożyć te naukę w obszar instytucji państwowych, instytucji społecznych, w stosownym prawie, tak aby kształtować życie publiczne, społeczne na model chrześcijański.

Przygotowanie konferencji
Drugim tematem, o którym rozmawiali przedstawiciele instytutu „Myśli Schumana“ była kwestia przygotowania konferencji wspólnie z polską ambasadą w Berlinie i Panem Ambasadorem.

Instytut wspólnie z polską ambasadą zamierzają zorganizować konferencję „Dokąd idziesz Europo? Chrześcijaństwo, jako fundament Unii Europejskiej. Dziedzictwo Roberta Schumana“

„Planujemy przygotowanie konferencji na wiosnę przyszłego roku. Być może konferencja odbędzie się w okolicach maja, ale o tym jeszcze poinformujemy. Na konferencję zaprosimy szerokie grono różnych osób. Chcemy podjąć dialog z różnymi środowiskami bez wykluczania kogokolwiek. Głównym celem konferencji ma być głoszenie idei Roberta Schumana“ – powiedział w rozmowie z nami profesor Krysiak.

Idea Schumana
„Model Schumana“ to jest wspólnota narodów Europy, to nie jest uniform, to nie jest super państwo, to nie jest także federacja, to jest właśnie wspólnota narodów Europy – mówi nam prof. Zbigniew Krysiak i przypomniał, że „Tak właśnie o tym mówił Schuman, a my jako „Instytut Myśli Schumana“ o tym przypominamy. Zdaniem profesora deficyt wiedzy i deficyt rozumienia tego na czym polegał „model Schumana“ jest bardzo duży. Zbigniew Krysiak podkreślił, że istotną rolę w „modelu Schumana“ odgrywa solidaryzm społeczny i gospodarczy. Polega to na tym, że człowiek jest podmiotem, któremu ma służyć władza cywilna i władza duchowna, autorytet cywilny i autorytet duchowny. Schuman zakładał, że te dwie władze będą ze sobą współpracować jednocześnie cały czas służąc człowiekowi. To jest synteza Schumana, której dokonał po analizie dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa.

Ludzie nic o tym nie wiedzą
„Dzisiaj gdziekolwiek jesteśmy w Polsce, czy za granicą i zaczynamy dyskutować o „modelu Schumana“, to za każdym razem okazuje się, że nasi rozmówcy nie mają o tym zielonego pojęcia. Oni nic nie wiedzą o jakiejkolwiek idei Schumana. Naszym zadaniem jest im ta wiedzę przekazać w jak największym stopniu.

Liczne spotkania i dyskusje
Polska placówka planuje ekspansję intelektualną wśród niemieckich intelektualistów i polityków.
Prof. Zbigniew Krysiak powiedział „Polakowi w Niemczech“, że Instytut planuje organizację spotkań i paneli dyskusyjnych w całych Niemczech. Będą się one odbywać na parafiach katolickich i protestanckich, na uniwersytetach i na niemieckich instytutach. Chcemy tworzyć w Niemczech i w innych państwach w ich parlamentach narodowych tak zwane „Grupy Schumana“. Grupy takie powstały w polskim parlamencie, na Litwie. „Podjęliśmy wstępne rozmowy, jeszcze nie są doprecyzowane ale idą w dobrym kierunku, aby stworzyć grupę Schumana w niemieckim Bundestagu. Podobną akcję Instytut Myśli Schumana planuje przeprowadzić także wśród polityków Parlamentu Europejskiego.

Waldemar Maszewski (autor jest korespondentem Polskiego Radia w Berlinie)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert