HistoriaKulturaSpecials

Polski historyk Jan Żaryn wykładał w Berlinie

W Instytucie Polskim w Berlinie odbył się wykład historyczny prof. dr. hab. Jana Żaryna zatytułowany „Polnische Erfahrungen – Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und dessen Folgen / Polskie doświadczenia – wybuch II wojny światowej i jej konsekwencje“. Wykład został zorganizowany w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.

We wtorek, 24 września o godz. dziewiętnastej w Galerii Instytutu Polskiego w Berlinie zebrał się prawie komplet słuchaczy, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Jana Żaryna. Postać wykładowcy przybliżył prof. Igor Kąkolewski. Mówca podkreślił zdolności dydaktyczne Jana Żaryna, który był w swojej zawodowej karierze także nauczycielem historii w liceach warszawskich.

Jan Żaryn poinformował na wstępie, że występuje nie tylko jako historyk, ale także jako przedstawiciel obecnego polskiego rządu i dlatego zamierza być realizatorem pewnej polityki historycznej. W wykładzie „Polskie doświadczenia – wybuch II wojny światowej i jej konsekwencje“ prof. Żaryn pokazał prawdziwe i w zasadzie nieznane na świecie losy Polski i Polaków podczas drugiej wojny światowej. Profesor przypomniał, że to właśnie w Polsce rozpoczęła się ta straszna wojna, o czym często na zachodzie się zapomina. Mówiąc o pierwszym września 1939 roku wykładowca przypomniał, że był to początek niespotykanej w dotychczasowej historii świata wojny ludobójczej. „Chcę państwu pokazać specyfikę i wyjątkowość polskiego doświadczenia tego tragicznego okresu 1939 – 1945. I jednocześnie chciałbym, aby ta specyfika mogła się także stać dla Państwa – i tu zwracam się do obywateli reprezentujących naród niemiecki – pewnym przekazem uniwersalnym“ – powiedział w Berlinie Jan Żaryn.

Krótki zarys historii Polski
Profesor nakreślił krotki zarys historyczny okresu II Rzeczypospolitej. Przypomniał, że w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. Niestety polskie państwo przetrwało jedynie 20 lat. Nikt w Polsce nie przewidywał w 1939 roku, że stracimy naszą państwowość. Stało się jednak inaczej i najpierw Niemcy 1-go września, a później Sowieci 17-go września 1939 roku napadli na nasz kraj. „Dla polskiej pamięci początek drugiej wojny światowej to 23. sierpnia, czyli podpisanie „Paktu Ribbentrop – Mołotow“. Za wybuch II wojny światowej są odpowiedzialni Niemcy i Sowieci“ – mówił Żaryn.

Wojna ludobójcza
„Niemcy ale także Sowieci uznawali, że nasz naród, jako ich zdaniem „naród mieszańców“, który nie nadaje się do podmiotowego traktowania, lecz jedynie do niewolniczego. Bez wątpienia w kolejce do eksterminacji tuż za żydowskim narodem byliśmy my Polacy“ – powiedział m.in. profesor Żaryn i dodał, że fakt ten w zasadzie wykluczał nas w opinii najeźdźców jako naród w Europie. „Te założenie i jednocześnie pakt „Ribbentrop-Mołotow“ wiążą się w jedną całość. Zarówno Stalin jak i Hitler podpisując pakt uznali, że ich wspólnym celem przy wszystkich rozbieżnościach, jest to, że powinna wybuchnąć wojna. Tylko wojna była dla nich gwarancją realizacji ich planów“ – powiedział w swoim wykładzie profesor.

Byliśmy pierwsi
„Byliśmy pierwsi, którzy zostali poddani temu okrutnemu eksperymentowi wojennemu. 1-go września wybuchła wojna, która ma charakter ludobójczy. Ludobójstwo będzie towarzyszyło tej wojnie cały czas i rozpoczęło się już w pierwszych minutach“ – wspomniał Żaryn. Profesor wymienił kilka symbolicznych miejsc dla Polaków, gdzie – jak się wyraził – ogień się zapalił. Tu wymienił barbarzyńskie naloty na Wieluń, Westerplatte i Pocztę Polską w Gdańsku. Już w pierwszych godzinach wojny Niemcy dokonywali mordów niewinnych cywilnych Polaków. Żaryn przypomina miasteczko Ciepielów, gdzie już po kilku godzinach wojny Niemcy zamordowali bezbronnych polskich jeńców wojennych.

To była przygotowana eksterminacja
Jan Żaryn stwierdził, że dokonując tysięcy mordów strona niemiecka była doskonale do tego przygotowana. „Oni chcieli nas zgładzić i robili to w sposób zorganizowany“. Żaryn przypomniał, że eksterminacji dokonano także na członkach Związku Polaków w Niemczech, ale także zaczęto systematycznie mordować całą polską inteligencję.

Pomóżcie przywrócić nam na świecie prawdziwą polską historię
Prof. Jan Żaryn wielokrotnie przypomniał, że Polacy doznali podczas wojny wiele tragedii od wypędzeń, poprzez wynaradawiana do mordów i ludobójstwa. „Po wojnie nawet nie odzyskaliśmy niepodległości, jakby jaszcze zbyt mało spotkało nas nieszczęść z rąk Niemców i Sowietów. W zmowie politycznej. W 1945 roku z punktu widzenia polskiego Stalin odrzucił Hitlera, ale w to miejsce wprowadził innych sojuszników, czyli Amerykanów i Anglików. Warto zauważyć, że Stalin nie stracił z paktu „Ribbentrop-Mołotow“ niczego. Wręcz odwrotnie zyskał dalszy kawał kontynentu europejskiego. Taki był finał wojny z punktu widzenia polskiego, która wcześniej rozpoczęła się paktem „Ribbentrop-Mołotow“. Czy to nie jest doświadczenie wyjątkowe? Jesteśmy nosicielami tego doświadczenia. Nie mamy prawa aby o tym doświadczeniu zapomnieć. Nie możemy o tym zapomnieć, nie możemy tego przemilczeć tylko dlatego że dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej i że dzisiaj się przyjaźnimy … także z Niemcami. Nie możemy o tym zapomnieć przynajmniej tak długo, jak Europa i świat nie dadzą nam jasnego sygnału, że naszą wyjątkowość skonsumowano, czyli że ją rozpoznano. Dzisiaj nie słyszymy dobrej odpowiedzi, czy ktoś rozumie Polaków, czy ktoś wie jaka była nasza historia?“ – powiedział profesor.

Apel do Europejczyków
Jan Żaryn zaapelował do wszystkich Niemców, aby pomogli w tym by dotarł do nich rodaków prawdziwy polski przekaz o drugiej wojnie światowej. Aby dotarł do nich przekaz o tym, że tysiące Polaków pomimo tragicznego własnego losu masowo próbowali pomagać Żydom. „Pomóżcie nam, aby przenieść tę wiedzę na teren europejski i światowy. To jest wiedza wyjątkowa i bardzo potrzebna do zrozumienia zarówno zagrożeń cywilizacji ludzkiej, jak i ratowania cywilizacji ludzkiej“.

Wam

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert