Ogłoszenia

Polak za granicą

Informacje o państwach. Sprawdź, co cię czeka w kraju, do którego się wybierasz. Dowiesz się m.in. czy potrzebujesz wizy, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców.

https://polakzagranica.msz.gov.pl/


Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu

Nauka w szkole jest bezpłatna. Wszystkie składki są dobrowolne, a ich zbieraniem zajmuje się Stowarzyszenie Rady Rodziców. Nauczanie odbywa się według nowych ram programowych. Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

Kontakt:
Tel. / Fax.: 040 / 20 55
pn. / wt. / śr. / czw. 16.00 – 20.00

Adres:
Polnische Schule,
Fraenkelstr. 3
22347 Hamburg