AktualnePrzydatne informacje

Polonijny Panteon Patriotyczny AD 2020

Dzięki Środowiskom Patriotycznym Europy Zachodniej – a szczególnie Klubom „Gazety Polskiej” – na terenie ośrodka Concordia w Herdorf-Dermbach powstaje Polonijny Panteon Patriotyczny.

Na wolnym powietrzu, nieopodal ołtarza polowego i zasadzonych tam wcześniej Katyńskich Dębów Pamięci stanęło, począwszy od 2015 roku, 5 tablic: Tablica Smoleńska, Tablica Wołyńska, Tablica ku czci Kościoła Niezłomnego i tablice upamiętniające 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 80. rocznicę napaści na Polskę Niemców i Sowietów.

Poprzednie numery pisma „Polak w Niemczech” zawierały szczegółowe relacje z uroczystości odsłonięcia tychże tablic, poświęconych ważnym wydarzeniom z historii narodu polskiego.

Członkowie Klubu Gazety Polskiej w Essen w chwilę po ustaniu zakazów pandemicznych COVID-19, udali się w dniach 12 – 14. czerwca 2020 roku do Concordii. W dniach 12–14 czerwca zajęli się porządkowaniem terenu, zabezpieczeniem istniejących tam już części panteonu – tablic pamiątkowych. Posadzono kwiaty i krzewy, które wtopiły się w przyrodę okalającą Concordię. Nad panteonem załopotała biało-czerwona flaga, umieszczona na maszcie (przedłużonym przez nas do wysokości 10 m).

Naszym wysiłkom towarzyszyła życzliwa pomoc dyrektora ośrodka księdza Marcina Maślaka.

Zajęcia podczas czerwcowego weekendu wykonywane były przy zachowaniu zalecanych przez tutejsze władze wszelkich środków bezpieczeństwa w czasie zagrożeń zakaźnych COVID-19.

Polacy w Essen mają szczęście do swoich duszpasterzy, posługujących w tym mieście. Pamiętają o nich i utrzymują z nimi kontakty. Ksiądz Edmund Druz SChr – proboszcz PMK w latach osiemdziesiątych – po wysłuchaniu relacji o działalności środowisk patriotycznych w Concordii, (zjazdy, tablice, spotkania, koncerty) – nazwał to dzieło „Polonijnym Panteonem Patriotycznym”.

Wojciech Kusy

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert