AktualneSpecials

Szef polskiej dyplomacji z ważnym wykładem w Berlinie

Minister Jacek Czaputowicz wygłosił w Sali Senackiej na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie wykład, w którym wyjaśnił polską wizję zjednoczonej Europy. Minister zapewnił, że Polska chce demokratycznej i silnej Unii Europejskiej. Jego zdaniem polska wizja Europy jest odważna, optymistyczna i realna.

Najważniejszym punktem programu wizyty ministra Czaputowicza w Berlinie był jego wykład, wygłoszony na prestiżowym Uniwersytecie Humboldtów. W uniwersyteckiej Sali Senackiej szef polskiej dyplomacji przedstawił polską wizji jednoczącej się Europy. Rzecznik prasowy polskiej ambasady w Berlinie Dariusz Pawłoś powiedział „Polakowi w Niemczech“, że wykład ministra Czaputowicza został wygłoszony w ramach cyklu „Humboldzkich Dyskusji o Europie“, organizowanych przez Instytut Europejskiego Prawa Konstytucyjnego. Dariusz Pawłoś podkreślił, że w tym miejscu występują jedynie wybitni politycy. „W 2006 roku przemawiał na Uniwersytecie Humboldtów Prezydent RP prof. Lech Kaczyński. Wszyscy pamiętamy, że wykład prezydenta Kaczyńskiego odbił się wówczas szerokim echem w polskich i niemieckich mediach“.

Ważny wykład
Jacek Czaputowicz w swoim wykładzie zapewnił, że Polska i Polacy chcą silnej i demokratycznej Unii Europejskiej.
„Nasi obywatele chcą Unii silnej, która (w dobie narastającej rywalizacji między mocarstwami) jest liczącym się podmiotem w polityce międzynarodowej. Chcą Unii demokratycznej, która ma silny mandat od swoich obywateli, przestrzega zasady pomocniczości, uznaje różnorodność kulturową, tożsamości narodowe i podstawowe wartości. Chcą Unii sprawnej, angażującej się w te obszary, które dają im poczucie bezpieczeństwa i przynoszą realne korzyści. Unia cieszy się w Polsce niemal powszechnym poparciem – wg ostatnich badań, ponad 90 proc. Polaków popiera członkostwo w Unii Europejskiej. Polacy zdają sobie sprawę z korzyści, które przynosi obywatelom integracja europejska“.

Polska chce jedności w Unii
Jacek Czaputowicz zaapelował o jedność w Unii Europejskiej, przestrzegając przed podziałami i tworzeniem Unii dwóch prędkości. Zapewnił, że polską wizję Unii Europejskiej wspierają kraje Europy Środkowej.
„Polską wizję Unii Europejskiej podzielają państwa regionu Europy Środkowej. Łączy je wspólna historia okresu komunizmu, podobny poziom rozwoju gospodarczego, podobne potrzeby rozwoju infrastruktury, podobne interesy w Unii Europejskiej, często podobne postrzeganie zagrożeń dla bezpieczeństwa. Koncepcja Unii Europejskiej dwóch prędkości jest zagrożeniem dla jedności europejskiej. Unia podzielona to Unia słaba, niezdolna do zaspokajania potrzeb i aspiracji obywateli i odgrywania ważnej roli na scenie międzynarodowej“.

Cztery ważne filary Unii Europejskiej
Minister Jacek Czaputowicz za główne filary Unii Europejskiej uznał cztery swobody wspólnego rynku: swobodny przepływ towarów, pracowników, kapitału i usług. Jego zdaniem, filary te muszą być chronione i umacniane. Zapewnił, że Polska opowiada się za znoszeniem barier, pogłębieniem integracji sektora usług i wypowiedzeniem walki z nadużyciami podatkowymi. „Unia Europejska powinna mieć silną pozycję w obszarze sztucznej inteligencji i gospodarki opartej na danych“. Szef polskiej dyplomacji zagrożenia dla wspólnego rynku widzi w stosowanym ostatnio coraz częściej protekcjonizmie. „Protekcjonizm zakłóca wolną konkurencję między państwami, zmniejsza przewagę konkurencyjną firm naszego regionu, a w konsekwencji osłabia siłę gospodarczą całej UE, a tym samym jej pozycję w świecie.

Opowiadamy się za otwartą Unią Europejską. Integracja europejska Bałkanów Zachodnich przyczyni się do wzmocnienia Europy i bezpieczeństwa na całym kontynencie. Polska sprawuje w tym roku prezydencję w Procesie Berlińskim (szczyt odbędzie się 4-5 lipca w Poznaniu). Wspieramy europejskie aspiracje państw tego regionu i dzielimy się doświadczeniami z procesu transformacji“.

Zdaniem polskich władz Unia Europejska wymaga wzmocnienia legitymacji demokratycznej.

„Opowiadamy się za obroną wartości, które legły u podłoża integracji europejskiej, takich jak równość, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie suwerenności i nieingerencja w sprawy wewnętrzne innych państw“ – dodał Jacek Czaputowicz.

Silna Unia – tylko z Ameryką
Zdaniem Jacka Czaputowicza, nie da się zbudować silnej Unii Europejskiej bez USA. „Niektórych problemów, takich jak agresywna polityka Rosji, czy kryzys na Bliskim Wschodzie, Unia nie jest jednak w stanie rozwiązać sama. Konieczna jest współpraca z innymi państwami demokratycznymi, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi. Nie zbudujemy silnej Unii w opozycji do USA. Europejskie zdolności obronne rozumiemy jako dążenie do bardziej równomiernego podziału odpowiedzialności za bezpieczeństwo i wzmocnienie europejskiego filaru partnerstwa transatlantyckiego. Działania Unii w zakresie bezpieczeństwa i obrony powinny być uzupełniające wobec NATO“.

Nie będzie Unii Europejskiej bez dobrych relacji polsko-niemieckich
Jednocześnie polski minister jest pewny, że to relacje polsko-niemieckie będą decydować o przyszłości Unii. W tym kontekście wspomniał o polsko-niemieckim „Okrągłym Stole“, przy którym omawiane będą m.in. wzajemne stosunki oraz sprawy niemieckiej Polonii. Minister Jacek Czaputowicz, po wykładzie na Uniwersytecie Humboldtów, spotkał się z Polonią w polskiej ambasadzie. Szef dyplomacji rozmawiał z przedstawicielami polonijnych organizacji, które wezmą udział w obradach polsko-niemieckiego „Okrągłego Stołu“.

Trzy ważne tematy
Jacek Czaputowicz wyraził ubolewanie, że strona niemiecka nie wypełnia zapisów polsko-niemieckiego traktatu z 1991 roku. Przy „Okrągłym Stole”, z ramienia polskiego MSW, zasiądą Szymon Szynkowski vel Sęk i Paweł Szefernaker. Polska strona domaga się wyremontowania przez Niemcy Domu Polskiego w Bochum i udziału w gremiach, decydujących o upamiętnieniach takich miejsc jak obozy koncentracyjne. Wśród istotnych tematów rozmów minister wymienił też wprowadzenie nauczania języka polskiego jako ojczystego.

Zapytany o przebieg prac w Bundestagu na temat budowy w Berlinie pomnika upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej, odpowiedział, że jest optymistą…

Szef polskiej dyplomacji bronił polskich reform
W czasie spotkania w ambasadzie Jacek Czaputowicz odpowiadał na pytania z sali. Bronił przeprowadzanej w Polsce reformy wymiaru sprawiedliwości. Zapewnił, że w Polsce panuje praworządność i demokracja. Jego zdaniem, Polska nigdy nie łamała i nie łamie standardów unijnych. Jako przykład podał upolitycznione niemieckie sądownictwo, które nikomu w EU nie przeszkadza, oraz bezkarne łamanie przez Francję paktu stabilności. „Polska wizja Unii Europejskiej, to brak podwójnych standardów i takie samo traktowanie każdego państwa członkowskiego“ – powiedział Czaputowicz.

Waldemar Maszewski (autor jest korespondentem Polskiego Radia w Berlinie)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert