AktualneSpecials

Rok Moniuszkowski w Berlinie

Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki. W przyjętej uchwale podkreślono, że dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki „imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej“. W 2019 roku przypada 200. rocznica urodzin kompozytora.

Za przyjęciem uchwały głosowało 399 posłów, żaden z posłów nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. W specjalnej uchwale czytamy: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości kompozytora, oddając hołd tej wybitnej postaci, ustanawia rok 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki“. Stanisław Moniuszko był wybitnym kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem, dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie i twórcą polskiej opery narodowej“.

„Dorobek kompozytorski Stanisława Moniuszki, składający się z oper, pieśni, kantat, utworów religijnych, symfonicznych, kameralnych i solowych, a także operetek, baletów i muzyki do dramatów, imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków“ – czytamy w uchwale. Stanisław Moniuszko był twórcą „Śpiewnika domowego“, obejmującego ponad 200 pieśni. Ponadto zdaniem twórców uchwały, Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty – „krew z krwi i kość z kości Polakiem“ – tak pisał o nim w 1921 roku badacz jego twórczości Zdzisław Jachimecki.

Muzyka Moniuszki w Berlinie
W Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie odbył się koncert utworów Stanisława Moniuszki w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Sacrum Non Profanum 2019“. W Bazylice Św. Jana Chrzciciela 11 sierpnia odbył się jeden z festiwalowych koncertów. Tym razem melomani usłyszeli m.in słynne Litanie Ostrobramskie. Gośćmi honorowymi koncertu byli Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP Julia Przyłębska, Ambasador RP prof. Andrzej Przyłębski oraz szef Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie Piotr Golema.

Iwona Rybka

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert