OpinieSpecials

Szef polskiej dyplomacji w Berlinie

23 maja 2019 roku minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz odwiedził Berlin. W gmachu niemieckiego MSZ wziął udział w otwarciu 22. Międzynarodowego Forum Europejskiego i rozmawiał z szefem niemieckiej dyplomacji.

W swoim przemówieniu na Forum Europejskim Jacek Czaputowicz mówił o wspólnym kształtowaniu Europy, która powinna posiadać cechy międzynarodowej suwerenności: „W dyskusji nad reformą Unii Europejskiej należy skupić się na tym, co przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli oraz zwiększa możliwości oddziaływania UE w świecie zgodnie z europejskimi wartościami i standardami“. Jacek Czaputowicz sprzeciwił się tworzeniu Unii Europejskiej dwóch prędkości i jej podziałom. Jego zdaniem, Unia powinna być zjednoczona, silna i powinna cieszyć się poparciem obywateli. Naczelnym zadaniem jest zachowanie jedności Europy.

Polska silnym krajem w Unii Europejskiej
„My w Polsce opowiadamy się za silną Unią Europejską, wspólnotą konkurencyjną, opartą na czterech swobodach: przepływu towarów, kapitału, osób i usług. Powinniśmy dążyć do pogłębienia integracji sektora usług i znoszenia barier na wspólnym rynku. Konieczne jest wypowiedzenie walki (tak jak robi Polska) z nadużyciami podatkowymi, które są poważnym problemem w wielu państwach członkowskich. Unia silna to także Unia dysponująca ambitnym budżetem. Jest oczywiste, że państwa, których gospodarki rosną, przyczyniają się do wzrostu całej Unii Europejskiej, jej siły i pozycji w świecie. Natomiast państwa, których gospodarki są nieefektywne, osłabiają pozycję Unii w świecie. Polska należy do tych państw, które najszybciej się rozwijają“ – mówił Jacek Czaputowicz.

Ostrzegał też przed zagrożeniami niebezpiecznego protekcjonizmu, wprowadzanego pod pretekstem spraw socjalnych i pracowniczych. Opowiedział się za wzmocnieniem roli parlamentów narodowych w procesie podejmowania decyzji w UE.

Spotkanie z Heiko Maasem
Szef polskiej dyplomacji rozmawiał z Haiko Maasem o przygotowaniach do organizacji szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu oraz o aktualnym stanie prac w ramach Procesu Warszawskiego. Ministrowie rozmawiali o wyborach do Parlamentu Europejskiego, omówili program kolejnej wizyty Heiko Maasa w Warszawie. Szef niemieckiej dyplomacji w rozmowie z polskim ministrem potwierdził przyjazd do Polski 1 sierpnia – w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Krótka konferencja prasowa
Jacek Czaputowicz spotkał się z przedstawicielami polskich mediów. W trakcie rozmowy z „Polakiem w Niemczech“ poinformował: „Planowana jest wizyta Heiko Maasa 1sierpnia 2019 roku w Warszawie i dyskusja w Muzeum Powstania Warszawskiego. Być może skieruje to uwagę mediów niemieckich na Powstanie Warszawskie i przez to w świadomości niemieckiej zaistnieje wiedza o tym Powstaniu, o tym wielkim wydarzeniu, jakie w historii Polski miało miejsce“.

Waldemar Maszewski (korespondent Polskiego Radia)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert