Opinie

Wielka Narada Ambasadorów: Wśród nich Czaputowicz!

Minister Jacek Czaputowicz otworzył w Warszawie tegoroczną Naradę Ambasadorów, w której uczestniczy ponad 70 ambasadorów i kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, reprezentujących Polskę na całym świecie, kadra kierownicza MSZ oraz zaproszeni goście. Jak podkreślił szef MSZ celem organizowanych w ramach tego wydarzenia debat i paneli jest podsumowanie ostatnich miesięcy prac resortu spraw zagranicznych oraz dyskusja na temat zadań i wyzwań, przed którymi stoi obecnie polska dyplomacja.
 
Jednym z głównych tematów Narady będą kwestie bezpieczeństwa i obronności, w szczególności stała obecność sił amerykańskich w Polsce, kształtowanie relacji z Rosją oraz współpraca z UE, USA i państwami regionu w zakresie bezpieczeństwa. Minister Czaputowicz podkreślił, że najważniejszym wydarzeniem w tym kontekście będzie lipcowy szczyt NATO w Brukseli. – Mamy nadzieję, że szczyt potwierdzi jedność Sojuszu i umocni jego zdolność do odstraszania – ocenił szef polskiej dyplomacji. Minister Czaputowicz zauważył ponadto, iż Polska konsekwentnie zabiega o bliską współpracę państw regionu w zakresie bezpieczeństwa oraz aktywnie włącza się w rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii, m.in. poprzez wzmacnianie wschodniej flanki NATO i przystępowanie do kolejnych projektów w ramach stałej współpracy strukturalnej UE. Głównym gościem tej części Narady będzie minister obrony Mariusz Błaszczak, który przedstawi priorytety Polski w obszarze obronności.

Program wydarzenia obejmuje również sprawy europejskie, w tym bieżące wyzwania stojące przed Unią Europejską, przyszłe relacje UE z Wielką Brytanią, a także bezpieczeństwo energetyczne i reforma strefy euro. W tym kontekście minister Czaputowicz podkreślił w szczególności działania Polski na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku i obrony jego swobód oraz aktywność naszego kraju w dyskusji na temat Wieloletnich Ram Finansowych. Szef MSZ zwrócił również uwagę na szeroką współpracę państw Europy Środkowo-Wschodniej, opartą na wspólnocie interesów.

Uczestnicy Narady będą mieli także okazję omówić kwestie działalności Polski na forach międzynarodowych w zakresie globalnych wyzwań, w szczególności w związku z członkostwem naszego kraju w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i naszą majową prezydencją w tym gremium. – Niestałe członkostwo w Radzie od 1 stycznia tego roku wzmocniło nasz wizerunek na scenie międzynarodowej. Uzyskaliśmy wpływ na rozwiązywanie szeregu konfliktów w świecie – zauważył szef polskiej dyplomacji. Minister Czaputowicz wyraził również opinię, że  ważnym wkładem w rozwiązywanie problemów globalnych będzie przewodnictwo Polski w COP24 i organizacja tegorocznego szczytu klimatycznego w Katowicach. Z uwagi na znaczenie szczytu ma on duże szanse stać się, obok konferencji w Paryżu, kamieniem milowym w procesie globalnych negocjacji klimatycznych.

Jednym z tematów dyskusji będzie również polska dyplomacja publiczna i kulturalna, w tym organizacja obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dyplomacja naukowa i innowacje. W tej części Narady udział wezmą m.in. wicepremier Jarosław Gowin i wicepremier Piotr Gliński. Ambasadorowie omówią ponadto rolę dyplomacji ekonomicznej w nowym systemie promocji polskiej gospodarki za granicą, wyzwania w obszarze polityki polonijnej, a także temat współpracy rozwojowej jako narzędzia polityki zagranicznej.

Ambasadorowie spotkają się ponadto z najwyższymi władzami państwa: Prezydentem RP Andrzejem Dudą, Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim oraz Marszałkami Sejmu i Senatu. Gośćmi specjalnymi tegorocznej Narady będą przebywający w Polsce w ramach wizyt bilateralnych ministrowie spraw zagranicznych Belgii Didier Reynders oraz Japonii Tarō Kōno.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert