HistoriaKulturaSpecials

13 milionów dokumentów o nazistowskich zbrodniach

W miejscowości Bad Arolsen, na bazie istniejącej Międzynarodowej Służby Poszukiwań (ITS), powstało Międzynarodowe Centrum Badania Zbrodni Nazistowskich. Centrum udostępniło w internecie 13 milionów różnych dokumentów, dotyczących nazistowskich zbrodni.

Na swoich stronach internetowych centrum poinformowało, że dokumenty zawierają informacje o losach dwóch milionów dwustu tysięcy ludzi. Pod koniec zeszłego roku Centrum – noszące wtedy nazwę Międzynarodowa Służba Poszukiwań – udostępniło na swoich stronach jedynie dwa miliony dokumentów. Obecnie jest ich 13 milionów: są to m.in. karty obozowe, dokumenty zgonu więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i papiery osobiste. W tworzeniu nowej bazy dokumentów pomagał izraelski Instytut Yad Vashem.

„Nasze archiwum zaświadcza o okrucieństwach dokonanych przez narodowych socjalistów. Wkrótce nie będzie ocalałych, którzy mogliby o tym powiedzieć, dlatego tak ważne jest, aby oryginalne dokumenty przemawiały do następnych pokoleń“ – powiedziała dyrektor centrum Floriane Azoulay.

Obecnie Międzynarodowe Centrum Badania Zbrodni Nazistowskich posiada swoje strony internetowe w języku angielskim i niemieckim. Za kilka tygodni ma być uruchomiona strona w języku polskim, rosyjskim i francuskim.

Centrum dokumentacji losów ofiar reżimu narodowosocjalistycznego oraz osób ocalałych posiada w archiwum ponad 30 milionów dokumentów. Osoby prześladowane oraz ich potomkowie mogą uzyskać dane i dokumenty dotyczące doznanych represji; osadzenia w obozach, deportacji na roboty przymusowe, a także informacje zawarte w dokumentach, powstałych po wojnie w ramach programu wsparcia ze strony aliantów. Zasoby archiwum stanowią jednocześnie podstawę do prowadzenia badań naukowych oraz szerzenia edukacji na ten temat. Międzynarodowa Komisja, składająca się z przedstawicieli jedenastu państw: Królestwa Belgii, Republiki Francuskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Państwa Izrael, Republiki Włoskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Stanów Zjednoczonych, sprawuje nadzór nad Międzynarodowym Centrum Badania Zbrodni Nazistowskich, które jest w całości finansowane z budżetu Rzecznika Rządu ds. Kultury i Mediów (Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, BKM). Partnerem instytucjonalnym urzędu jest Niemieckie Archiwum Federalne (Bundesarchiv).

Iwona Rybka

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert