OpiniePrzydatne informacje

Dworzec kolejowy Opole Główne im. Związku Polaków w Niemczech

„Dworzec kolejowy Opole Główne, dzięki decyzji PKP S.A, otrzymał imię Związku Polaków w Niemczech. Upamiętnia się w ten sposób setną rocznicę powstania ZPwN i utrwala pamięć o szczególnej roli Opolszczyzny w utrzymaniu polskości” – powiedział prezes ZPwN Józef Malinowski 12 października 2022 roku podczas odsłonięcia pamiątkowej tablicy na dworcu kolejowym w Opolu.

Ksiądz Waldemar Klinger – proboszcz kościoła katedralnego Podwyższenia Krzyża Św. w Opolu – poświęcił tablicę, umieszczoną przy wejściu głównym. Pomysłodawca uczczenia działaczy Związku Polaków w Niemczech, poseł Solidarnej Polski, wiceminister rolnictwa, Janusz Kowalski przypomniał: „Musimy pamiętać, że 83 lata temu z tego właśnie dworca byli wywożeni do obozów koncentracyjnych działacze Związku Polaków w Niemczech”.

Związek Polaków w Niemczech rozpoczął swoją działalność w 1922 roku. Na Śląsku Opolskim powołano I Dzielnicę Związku z siedzibą w Opolu. Według danych z 1924 roku organizacja skupiała 5100 członków w 104 kołach terenowych i była bardzo ważna dla Opola. Działacze kultywowali pamięć o naszym narodzie i bronili dziedzictwa narodowego – uchronili m.in. przed wyburzeniem Wieżę Piastowską w Opolu – zaznaczył Janusz Kowalski.

Maciej Małecki – minister aktywów państwowych – podkreślił rolę ZPwN w wychowaniu młodzieży: ”Jeśli chcemy, żeby Polska była silna, żeby była w stanie obronić swoją niepodległość, to musimy wychowywać młode pokolenia według najlepszych wzorców. Musimy młodym Polakom stawiać przed oczami czytelne wzorce do naśladowania. Takim wzorem jest życie, służba i ofiara życia naszych przodków ze Związku Polaków w Niemczech”. „Nadanie imienia Związku dworcowi w Opolu jest wyrazem naszego szacunku dla pracy i pamięci wszystkich zaangażowanych w dbałość o polskie dziedzictwo kulturowe”- powiedział dr Rafał Zgorzelski z PKP S.A. „Mocą tej słuszności” to tytuł wystawy, poświęconej Związkowi Polaków w Niemczech, przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Opolu przy zaangażowaniu Miasta Opola. Ekspozycję zaprezentowano w holu głównym dworca – zabytkowym budynku z 1900 roku w stylu neorenesansowym. W tej doniosłej dla Opola uroczystości udział wzięli: członkowie zarządu Związku Polaków w Niemczech z prezesem Józefem Malinowskim, ministrowie: Janusz Kowalski i Maciej Małecki, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A – dr Rafał Zgorzelski, wicewojewoda opolski – Tomasz Witkowski, zastępca dyrektora Instytutu Śląskiego – dr Krzysztof Kleszcz, przedstawiciele środowisk społecznych, kulturalnych, politycznych i mieszkańcy miasta.

Anna Wawrzyszko

wiceprezes ZPwN

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert