HistoriaSpecials

Zmarła wileńska łączniczka AK, Danuta Szyksznian-Ossowska ps. „Sarenka”

Danuta Szyksznian-Ossowska urodziła się w Krakowie 7 czerwca 1925 r. Jako dziecko i młoda kobieta mieszkała w Wilnie. W wieku 14 lat została łączniczką Związku Walki Zbrojnej, trudniła się przerzutem prasy i broni.

W Wigilię Bożego Narodzenia 1944 r. została aresztowana przez NKWD i po ciężkich przesłuchaniach skazana na dziesięć lat łagrów. Ze względu na stan bliski śmierci, została zwolniona z łagru we wrześniu 1945 r. Przez cały okres PRL-u była szykanowana i represjonowana z uwagi na swoją akowską przeszłość. Mimo to do końca życia pozostała pozostała wierna przysiędze AK i ideałom Polski niepodległej, przekazując te wartości kolejnym pokoleniom. Po przejściu na emeryturę pełniła funkcje Wiceprezesa Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK i Wiceprezesa Koła Kresowych Żołnierzy AK w Szczecinie.

Została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Partyzanckim. Zmarła 1 grudnia 2022 r. „Spotykając się z młodzieżą i mieszkańcami regionu na powrót stała się łączniczką – tym razem między pokoleniami” – napisał w pożegnalnym liście Andrzej Duda, odczytanym przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Derę podczas pogrzebu „Sarenki”. „Życie Danuty Szyksznian jest wielką lekcją, a zarazem dowodem na to, że nawet w czasach mroku można pozostać wierną sobie, wierną ojczyźnie, wierną wartościom, które czynią człowieka szlachetnym” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w liście, odczytanym podczas uroczystości żałobnych przez posła PiS Leszka Dobrzyńskiego

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert