Historia

Pomnik generała Bolesława J. Roji odsłonięty w Sachsenhausen

Delegacje Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej oraz miasta Kielce wraz konsulem RP w Berlinie Marcinem Królem oraz attaché obrony płk Arturem Romanowskim w dniu 1.05. wzięli udział w ceremonii oficjalnego upamiętnienia generała dywizji Wojska Polskiego, twórcy 4. pułku piechoty Legionów Polskich. Bolesław Roja był dowódcą w czasie wojny polsko-bolszewickiej, posłem na Sejm i działaczem społecznym. Aresztowany przez Niemców w pierwszych miesiącach okupacji trafił najpierw do więzienia na Pawiaku, skąd został przewieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Zginął tam 27.05.1940 r.

Odsłonięcia pomnika dokonali: prezydent Kielc – Bogdan Wenta i zastępca prezesa IPN – Karol Polejowski, z przedstawicielami inicjatorów projektu – Stowarzyszeniem Pamięci Narodowej „Czwartak”- z siedzibą w Kielcach. Obecny był szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk oraz dyrektor Fundacji Brandenburskie Miejsca Pamięci – dr Axel Drecoll, dwaj polscy więźniowie – ocaleni z Sachsenhausen, kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Berlinie z grupą nauczycieli, uczniów i rodziców. Placówce Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą patronuje inny polski więzień-ofiara Sachsenhausen gen. Stefan Rowecki „Grot”. Uroczystości asystowali żołnierze Wojska Polskiego.

Reprezentanci polskich władz centralnych i samorządowych razem z przedstawicielami Ambasady i Ataszatu Obrony uczcili też inne grupy Polaków, którym poświęcone są upamiętnienia na terenie byłego KL Sachsenhausen: duchownym, profesorom uczelni krakowskich, członkom mniejszości polskiej oraz zwiedzili celę zajmowaną przez gen. Grota-Roweckiego. Oddali też hołd 33 Rodakom, rozstrzelanym nieopodal tzw. Station Z w listopadzie 1940 r. Polskie delegacje wzięły udział w głównej uroczystości z okazji 77. rocznicy wyzwolenia KL Sachsenhausen.

Adam Borkowski
Konsul d.s Polonii w Berlinie

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert