Aktualne

Pożegnanie prof. A. Przyłębskiego

W czwartek 18 listopada 2021 r. Ambasada RP w Berlinie zorganizowała w Sali Koncertowej Ernst Reuter Saal uroczysty koncert z okazji Święta Narodowego 11 listopada. Wydarzenie było jednocześnie okazją do zapowiedzi końca misji Ambasadora RP w Berlinie prof. A. Przyłębskiego w 2022 r.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Ambasadora, poświęconym odzyskaniu w 1918 r. niepodległości przez Polskę, a w dalszej części podsumowaniu sześcioletniej misji Ambasadora w Berlinie. Ambasador Przyłębski zapowiedział koniec swojej misji, rozpoczętej w 2016 r. w Ambasadzie w Berlinie – jednej z kluczowych polskich placówek zagranicznych na świecie. Dodał, że przyczyny priorytetowej pozycji polskiej placówki w Niemczech są oczywiste – „sąsiedztwo Polski i Niemiec jest trudne historycznie i niezwykle ważne gospodarczo. Niemcy mają fundamentalne znaczenie dla kierunku rozwoju, a tym samym także dla dobrobytu Unii Europejskiej”. Minione niemal sześć lat pełnienia mandatu Ambasadora w Niemczech określił jako bardzo intensywne, naznaczone wieloma ważnymi przemówieniami, wykładami i wywiadami. Na ich podstawie powstała pamiątkowa publikacja, która wręczona została wszystkim uczestnikom koncertu.

Następnie głos zabrała Minister Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii Katrin Lange, która w imieniu Premiera Brandenburgii D. Woidke przekazała życzenia z okazji Święta Narodowego. Podkreśliła wagę stosunków polsko-niemieckich, w tym dobrej współpracy regionów transgranicznych, nawiązała do roli „Solidarności” i Ojca Świętego Jana Pawła II w powojennym zjednoczeniu Europy oraz do tegorocznej 30. rocznicy Traktatu o przyjaźni polsko-niemieckiej. Zapewniła o wsparciu Niemiec dla Polski w kryzysie granicznym z Białorusią, wspomniała też o gwarancjach bezpieczeństwa, jakie Polsce zapewnia członkostwo w UE i NATO. Przekazała podziękowania Premiera Woidke dla Ambasadora Przyłębskiego za „zawsze dobrą i sprawiedliwą Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości i pożegnania Ambasadora Andrzeja Przyłębskiego współpracę”. „Doskonale reprezentował Pan swój kraj w Niemczech, jak prawdziwy patriota. Zawsze pozostawał Pan otwarty na rozmowę i spotkania z nami”. Po części oficjalnej rozpoczął się koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej z repertuarem, nawiązującym do odzyskiwania niepodległości przez Polskę – utworami opisującymi wydarzenia z dwudziestolecia międzywojennego i czasów powojennych. Wydarzenie zorganizowane zostało przy spełnieniu restrykcyjnych przepisów sanitarnych (tzw. 2G). Wśród zgromadzonych 200 gości znaleźli się Wojewoda Zachodniopomorski, przedstawiciele misji dyplomatycznych w Berlinie, środowiska polonijne, media niemieckie i polskie, przedstawiciele świata biznesu, kultury i nauki oraz pracownicy Ambasady RP i polscy Konsulowie Generalni.

Magdalena Szuber-Zasacka, Rzecznik prasowy Ambasady RP w Niemczech

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert