Aktualne

Przewodnictwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

– Przedstawiłem priorytety Polski w czasie sprawowania prezydencji w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, która przypada w maju – powiedział szef polskiej dyplomacji po spotkaniu z przedstawicielami placówek dyplomatycznych akredytowanymi w Warszawie.

Minister Jacek Czaputowicz podzielił się z ambasadorami refleksjami po swojej ostatniej wizycie w Nowym Jorku, zaprezentował priorytety Polski w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, a także nakreślił plan głównych wydarzeń, jakie Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ zamierza zorganizować w w maju br.

– Nasze priorytety polegają na chęci umocnienia znaczenia prawa międzynarodowego, a także na skutecznym rozwiązywaniu konfliktów, zapewnieniu ochrony cywilów, podkreśleniu znaczenia prawa humanitarnego – powiedział szef polskiej dyplomacji. – Będziemy się zajmować również konfliktem w Syrii, zapowiedziane są już trzy spotkania na ten temat – dodał. – Chodzi o to, aby jakoś zakończyć ten konflikt, ukarać tych, którzy stosują broń chemiczną, zapewnić przede wszystkim ochronę ludności cywilnej w Syrii – podkreślił minister Jacek Czaputowicz.

Najważniejszym wydarzeniem majowej prezydencji będzie zaplanowana na 17 maja br. debata otwarta wysokiego szczebla nt. roli prawa międzynarodowego, pod tytułem „Rola Rady Bezpieczeństwa ONZ w utrzymaniu prawa międzynarodowego w kontekście utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” (Role of the UNSC in upholding international law within the context of maintenance of international peace and security). Debacie przewodniczyć będzie prezydent Andrzej Duda, a udział w spotkaniu zapowiedział także sekretarz generalny ONZ António Guterres.

Kolejnym spotkaniem wysokiego szczebla zorganizowanym z polskiej inicjatywy będzie debata otwarta poświęcona ochronie ludności cywilnej, przewidziana na 22 maja. Polskę reprezentować będzie minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, zaś w charakterze brieferów wystąpią m.in. sekretarz generalny ONZ António Guterres oraz dyrektor generalny Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Yves Daccord. Głównym wątkiem spotkania będzie znaczenie międzynarodowego prawa humanitarnego i konieczność jego przestrzegania przez wszystkie strony konfliktu. Na marginesie debaty zamierzamy zorganizować we współpracy z Biurem ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej wydarzenie towarzyszące na temat ochrony zdrowia w konfliktach zbrojnych.

Polska zorganizuje również spotkanie dotyczące operacji pokojowych ONZ z udziałem dowódców kontyngentów wojskowych wybranych misji. Spotkanie będzie mieć interaktywny charakter,  dowódcy misji w Darfurze – UNAMID, Sudanie Południowym – UNMISS i Mali – MINUSMA, skoncentrują się na dwóch tematach: wpływie bezpieczeństwa na działanie misji oraz efektywności i dostosowaniu zakresu mandatów misji do faktycznych warunków w terenie.

Ponadto Polska we współpracy ze Szwecją oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej zorganizuje – w formule pozwalającej angażować aktorów zewnętrznych (spoza systemu ONZ) – nieformalne spotkanie RB ONZ na temat dzieci w konfliktach zbrojnych. Wydarzenie będzie poświęcone implementacji planów działania na rzecz ochrony dzieci w konfliktach, w kontekście kontynentu afrykańskiego. Celem spotkania jest przedstawienie pozytywnych przykładów działań w tym obszarze.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert