AktualneSpecials

W Niemczech przybywa bezdomnych

Według ujawnionych danych Niemieckiego Związku Pomocy Bezdomnym w roku 2018 w Niemczech prawie 680 tysięcy osób nie posiadało miejsca stałego zameldowania, z czego ponad 41 tysięcy żyło na ulicy. Jest to wzrost o ponad cztery procent w stosunku do roku 2017.

Wśród bezdomnych w Niemczech aż osiem procent stanowi nieletnia młodzież i dzieci. Dyrektor Związku Pomocy Bezdomnym Werena Rosenke twierdzi, że przyczyną coraz większej bezdomności jest pogłębiające się w społeczeństwie ubóstwo oraz zbyt mała ilość tanich mieszkań komunalnych. „Szczególnie brakuje mieszkań dla obywateli o niskich dochodach oraz dla osób spłacających wysokie bankowe kredyty i inne zobowiązania“ – powiedziała Werena Rosenke gazetom grupy medialnej „Funke“. Jej zdaniem, najbardziej zagrożeni bezdomnością są rodzice samotnie wychowujący dzieci oraz młodzi samotni ludzie.

W Niemczech za bezdomnego uważa się osobę, która nie posiada żadnej umowy o najem lokalu. Ludzi ci najczęściej żyją w schroniskach, u przyjaciół lub w różnych obiektach komunalnych. Wśród tej grupy niemieckie statystyki wyodrębniają osoby, które mieszkają na ulicy.

Czesław Makulski

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert