Historia

Przeczytaj! Dzień Służby Zagranicznej

16 listopada 1918 r. Józef Piłsudski rozesłał do przywódców państw świata depeszę informującą o powstaniu Państwa Polskiego. Tego dnia od 2009 r. obchodzony jest w Polsce Dzień Służby Zagranicznej.

To szczególne święto w kalendarzu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a zarazem okazja do przybliżenia zainteresowanym historii polskiej Służby Zagranicznej, działań resortu na rzecz promocji Polski na świecie oraz charakterystyki pracy w Ministerstwie. W tym roku tematem przewodnim obchodów Dnia Służby Zagranicznej będzie „2019 – rok ważnych rocznic”.

Depesza wysłana w imieniu Józefa Piłsudskiego

Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.

Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej.

Wódz naczelny za ministra spraw zewnętrznych

Piłsudski, Filipowicz

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert