ArchiwumPrzydatne informacjeSpecials

Informacja: Jak głosować za granicą

Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego głosowanie odbędzie się w niedzielę, 26 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Wybory w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Obywatele polscy przebywający poza granicami będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Zgodnie z ogłoszonym przez Prezydenta RP kalendarzem wyborczym informacja o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych ma być podana do publicznej wiadomości do dnia 5 maja 2019 r. Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej naszego Konsulatu, jak również dostępne w samym urzędzie.

Kto może głosować za granicą?
Osoba zarejestrowana w rejestrze wyborców i mieszkająca w innym kraju UE może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce albo wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju. W wyborach europejskich można głosować tylko raz.

Wyborca przebywający w innym kraju UE, posiadający ważny polski paszport lub dowód osobisty może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, jeżeli zostanie wpisany do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.

Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania i miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

Informacje pochodzą ze stron polskich placówek dyplomatycznych oraz ze strony www.wybory-europejskie.eu. Szczegółowe informacje dot. wyborów do PE można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej http://info.pkw.gov.pl/.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert