AktualneArchiwumSpecials

„Neues Deutschland“ atakuje Narodowe Siły Zbrojne

Opisując obchody 74. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück, dziennik „Neues Deutschland“ napisał, że Narodowe Siły Zbrojne to antysemicka część Armii Krajowej. Gazeta twierdzi, że NSZ prowadził masową antysemicką propagandę w okupowanej Polsce. Tak sformułowanej tezie zdecydowanie sprzeciwia się historyk prof. Bogdan Musiał.

W rozmowie z „Polakiem w Niemczech“ profesor Musiał powiedział, że głównym celem Narodowych Sił Zbrojnych była walka z niemieckim okupantem, a nie ściganie Żydów. „ NSZ był antynazistowską, antyniemiecką formacją, powstałą, aby zwalczać niemieckich okupantów“. Historyk krytykuje atak na Narodowe Siły Zbrojne. Jego zdaniem bezczelnością jest to, że dzisiaj potomkowie nazistowskich zbrodniarzy niemieckich atakują i opluwają prawdziwą antynazistowską polską organizację jaką były Narodowe Siły Zbrojne. „A robią robią to w postkomunistycznej gazecie – „Neues Deutschland“ – dodał polski historyk.

Wikipedia podaje, że „Neues Deutschland“ to organ dawnej partii komunistycznej w NRD -Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności. Gazeta utworzona w 1946, wydawana w Berlinie i kolportowana w całym kraju w nakładzie 400 tysięcy egzemplarzybyła jednym z najważniejszych narzędzi propagandy komunistycznej w NRD. Po zjednoczeniu Niemiec nakład „Neues Deutschland” drastycznie się zmniejszył i sięga dziś około 40 tysięcy egzemplarzy. Światopogląd prezentowany na łamach gazety jest bliski światopoglądowi partii lewicowej Die Linke, do której należy część udziałów dziennika.

Czesław Makulski

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert