Aktualne

Panteon Patriotyczny na terenie Concordii

W miesięczniku POLAK w NIEMCZECH ukazywały się artykuły Barbary Krajewskiej i Anny Mansfeld-Slaski na temat Polonijnego Panteonu Patriotycznego, powstającego na terenie Concordii.

Inicjatorzy powstania tego Panteonu, wywodzący się głównie ze środowisk Klubów Gazety Polskiej, podkreślają przywiązanie do religii, kultury i historii Polski. Nierozłącznymi częściami Panteonu są tablice, ufundowane przez polskie wychodźstwo – POLACY na OBCZYŹNIE. Uroczyście odsłaniano je w czasie Zjazdów Klubów Gazety Polskiej i Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej, zawsze z udziałem przedstawiciele Polonii z Austrii, Belgii, Holandii, Francji i Niemiec.

Dzięki życzliwości i pomocy dyrektora Concordii księdza Marcina Maślaka 5 września w alejce prowadzącej do Panteonu postawiono witrynę informacyjną. Prezentuje ona historie powstawania poszczególnych tablic pamiątkowych, wzbogacającego się wciąż Panteonu.
Przybyszu, będąc w Concordii, nie zapomnij odwiedzić tego miejsca!
Tu jest krótka, intensywna, emocjonalna historia Polski!

Wojciech Kusy
Klub Gazety Polskiej w Essen
www.polacywessen.de

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert