AktualneSpecials

Rozmowy ministrów: Budujemy mosty!

W Berlinie doszło do podpisania międzyrządowej umowy o budowie drogowego mostu granicznego w rejonie Kostrzyna nad Odrą. Umowę podpisali ministrowie transportu Niemiec Andreas Scheuer oraz minister transportu RP Andrzej Adamczyk.

Ludzie budują zbyt wiele murów, a za mało mostów – powiedział niemiecki minister Andreas Scheuer podczas ceremonii podpisania polsko-niemieckiej umowy. Andrzej Adamczyk z kolei wyraził nadzieję, że uda się porozumieć z Niemcami także w kwestii innych ważnych projektów infrastrukturalnych.

Most będzie zastąpiony nowym
Istniejący most w Kostrzynie został zbudowany jeszcze przed drugą wojną światową i obecnie mogą po nim przejechać jedynie pojazdy o masie całkowitej do 7.5 tony. „Zgodnie z podpisaną umową most w 2025 roku będzie już służył wszystkim tym, którzy dzisiaj nie mogą przejechać samochodem ciężarowym przez przeprawę transgraniczną. Most w Kostrzynie będzie służyć wszystkim tym, którzy chcą być pewni, że przekraczają most o określonej konstrukcji, który jest wytrzymały, który nie ulegnie żadnej katastrofie“ – powiedział w rozmowie z dziennikarzami minister Adamczyk.

Most za sześć lat
Most zgodnie z planami ma być gotowy za sześć lat. Koszty budowy nowego mostu pokryją wspólnie strona polska i niemiecka. Każdy kraj zapłaci za budowę po swojej stronie granicy. „Rok 2025 to koniec realizacji tego projektu. Projekt będzie kosztować 98 milionów złotych. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad“ – powiedział w Berlinie polski minister. Na pytanie ile zapłaci za budowę każda ze stron, Adamczyk powiedział, że „Koszty rozkładają się proporcjonalnie do długości mostu, czy po stronie polskiej, czy po stronie niemieckiej. Proporcjonalnie po naszej stronie jest około 60 procent mostu, a po niemieckiej reszta, czyli około 40 procent“ – dodał minister.

To potrzebny most
Minister transportu Niemiec Andreas Scheuer podkreślił, że nowy most jest potrzebny zarówno Polsce jak i Niemcom. „Infrastruktura jest potrzebna nie tylko dla gospodarki, ale także dla społeczeństw w krajach, które chcą wspólnie się rozwijać. Ten most pochodzi z okresu sprzed drugiej wojny światowej. Widać, jakie ma polityczne znaczenie, ale także jest sygnałem, że jesteśmy dobrymi sąsiadami, którzy wspólnie pracują. Obiecaliśmy i słowa dotrzymaliśmy“ – powiedział Scheuer.

Nowy most w Kostrzynie umożliwi przeprawę nad Odrą samochodom ciężarowym o masie całkowitej powyżej 7.5 tony. Rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe po wejściu umowy w życie, co w Niemczech będzie wymagało jej ratyfikacji przez parlament.

Pakiet Mobilności
Rozmowy obydwu ministrów w Berlinie dotyczyły również przepisów Pakietu Mobilności I, czyli regulacji Unii Europejskiej, które będą precyzować na jakich warunkach firmy transportowe mogą świadczyć usługi poza krajem pochodzenia. Jak czytamy na stronach ministerstwa – „Zdaniem strony polskiej podczas dalszych prac nad Pakietem Mobilności, konieczna jest kontynuacja wyważonej i merytorycznej dyskusji, mającej na celu wypracowanie najlepszych przepisów, ponieważ przyjęte rozwiązania będą miały długoterminowe konsekwencje dla sektora transportu drogowego oraz naszych gospodarek. Szczególnie konieczna jest eliminacja restrykcyjnych przepisów i nieproporcjonalnych wymogów, które nie uwzględniają specyfiki geograficznej i realiów funkcjonowania branży transportowej przez co tworzą zagrożenie dla branży transportowej mające wpływ na otrzymanie lub utrzymanie licencji przewoźnika drogowego.

Potwierdził to minister Andrzej Adamczyk, który powiedział, że:
„Pakiet Mobilności I to bardzo istotny temat w kontekście uczestnictwa w rynku wewnętrznym, także z punktu widzenia jego wpływu na rozwój gospodarczy UE i kontakty między naszymi państwami. Polska wspiera działania zmierzające do utworzenia jednolitego obszaru transportowego, w ramach którego nastąpiłaby realizacja traktatowej swobody świadczenia usług i eliminacja zbędnych barier w dostępie do rynków“

Podczas polsko-niemieckich rozmów omawiano także kwestię infrastruktury kolejowej.

Waldemar Maszewski (autor jest korespondentem Polskiego Radia w Berlinie)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert