HistoriaKultura

191. rocznica wybuchu powstania listopadowego

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku rozpoczęło się powstanie Polaków przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Objęło swoim zasięgiem Królestwo Polskie oraz Litwę, Żmudź i Wołyń. Powstanie trwało 10 miesięcy.

Uczestniczyło w nim ok. 140 tys. ludzi, walcząc z największą potęgą militarną ówczesnej Europy i odnosząc w niej znaczące, choć krótkotrwałe, sukcesy. Listopadowy zryw niepodległościowy był największym czynem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych XIX wieku. Stał się on inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków, walczących o niepodległość. Po upadku powstania car Mikołaj I Romanow stwierdził: „Nie wiem, czy będzie jeszcze kiedy jaka Polska, ale tego jestem pewien, że nie będzie już Polaków”. My z kolei jesteśmy pewni, że cara Mikołaja już nie ma, a Polacy nadal są.

Oprac. Michalina Włodarska

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert