Aktualne

Minister Zbigniew Rauna spotkaniu ministrów spraw zagranicznych

Skuteczne zaangażowanie w pomoc Białorusi będzie wyznacznikiem ambicji pełnienia globalnej roli przez Unię Europejską – powiedział Minister Zbigniew Rau podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w formule Gymnich w dniach 27-28 sierpnia br. w Berlinie.

Minister Rau opowiedział się za wielotorowym zaangażowaniem Unii we wsparcie działań na rzecz rozwiązania kryzysu na Białorusi. Możliwe jest to wyłącznie w drodze autentycznego, konstruktywnego dialogu władzy z opozycją białoruską, którego rezultatem powinien być plan transformacji systemowej – odnotował szef polskiej dyplomacji. Ocenił, że konieczny jest zdecydowany sprzeciw wobec możliwych prób interwencji państw trzecich oraz poparł ideę mediacji ze strony Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Zaapelował także o wsparcie – wzorem ogłoszonego przez Polskę programu Solidarności z Białorusią – dla społeczeństwa obywatelskiego, a także potrzebę wypracowania przez Unię całościowej oferty dla Białorusi. Ministrowie wyrazili polityczne poparcie dla przekazanych przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) propozycji objęcia sankcjami osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów prezydenckich oraz użycie siły i represje wobec demonstrantów.

W kontekście relacji UE z Turcją ministrowie omówili zapowiedzi tureckich wierceń w szelfie kontynentalnym Grecji i w wyłącznej strefie ekonomicznej Cypru oraz naruszenia przestrzeni powietrznej Grecji i zgodzili się co do konieczności adekwatnej  reakcji na nie ze strony UE.  Minister Rau wyraził solidarność z Grecją i Cyprem, popierając działania mediacyjne Wysokiego Przedstawiciela Josepa Borrella i prezydencji niemieckiej. Zaznaczył, że Turcja pozostaje ważnym partnerem Unii Europejskiej oraz sojusznikiem w NATO, a zachowanie współpracy z nią ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa UE, niezależnie od sytuacji wymagających reakcji UE w obronie Państw Członkowskich.
Ponadto, Minister Rau przeprowadził rozmowy z Josepem Borellem, Olivérem Várhelyim, Komisarzem UE ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa, jak również ministrami spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej, Niemiec, Danii oraz Rumunii.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Fot. MSZ RFN, Tymon Markowski / BRP

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert