Aktualne

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791

Ambasador Dariusz Pawłoś powitał 05.05.2023 w ogrodach ambasady przedstawicieli Polonii, dyplomatów oraz gości honorowych: ministra do spraw UE Szymona Szynkowskiego vel Sęk oraz niemieckiego ministra finansów Christiana Lindnera.

Odegrano hymny państwowe. Jako pierwszy głos zabrał minister z Polski. Przypomniał historyczne okoliczności przyjęcia przez Sejm Wielki konstytucji, która miała na celu wydźwignięcie z upadku politycznego i gospodarczego oraz uratowanie kraju przed utratą niepodległości. Po 14 miesiącach obowiązywania ustawy zasadniczej interwencja zbrojna Rosji – na żądanie Targowicy – unicestwiła wprowadzenie nowoczesnych reform.

Wspomnienie historyczne pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji jest symbolem polskiej świadomości, nauką dla współczesnego społeczeństwa. Omawiając aktualną sytuację w Europie, Szymon Szynkowski vel Sęk wskazał na zagrożenia płynące z Rosji. W stosunkach polsko-niemieckich podkreślił wagę nauczania języka polskiego w Niemczech, budowę pomnika polskich ofiar II wojny światowej i kwestię reparacji wojennych od Niemiec. Wyraził nadzieję, że rozmowy polsko-niemieckie przyniosą naszemu krajowi oczekiwane rezultaty.

Christian Lindner w swoim wystąpieniu nazwał Konstytucję 3 Maja 1791 „kamieniem milowym w historii Europy”, bowiem polska ustawa zasadnicza stała się wzorem dla aktów prawnych innych państw.

Podziękował Polsce za pomoc dla Ukrainy i przypomniał, że Polska ostrzegała świat przed imperialistyczną polityką Rosji i Putina. Zaakcentował znaczenie współpracy gospodarczej między naszymi krajami. Podkreślił, że głos Polski jest niezbędny w Europie.

Uwieńczeniem uroczystości był występ Joanny Szynkowskiej vel Sęk. Śpiewaczce operowej – sopran – akompaniował Szymon Musiał z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Nieprzypadkowo w repertuarze znalazły się pieśni Stanisława Moniuszki. Artystka przypomniała, że wykonuje je w 204. rocznicę urodzin kompozytora. Jego utwory, zawierające elementy narodowe i ludowe, wzbudzały uczucia patriotyczne i wyzwalały chęć walki o wolną Polskę.

Joanna Szynkowska vel Sęk zachęciła zebranych do odśpiewania radosnego mazurka „Witaj majowa jutrzenko”: Witaj majowa jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie, Uczcimy ciebie piosenką, Która w całej Polsce słynie. Witaj Maj! Trzeci Maj, U Polaków błogi raj!
Witaj dniu trzeciego maja, Który wolność nam zwiastujesz, Pierzchła już ciemiężców zgraja, Polsko dzisiaj tryumfujesz

Witaj Maj! Trzeci Maj,
u Polaków błogi raj!

Wrogów tłuszcze wyrok Boski
Zmiótł z powierzchni polskich łanów
Znikła boleść, znikły troski,

Nie ma w Polsce obcych panów.
Wiwat Maj! Trzeci Maj!
u Polaków błogi raj!

Słowa:
Rajnold Suchodolski
(1804 – 1831)

Barbara Krajewska,
Anna Mansfeld-Slaski
Fot. Anna Mansfeld-Slaski

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert